by acls us

Misija i ciljevi EPuBiH

Print

Misija i ciljevi djelovanja EPuBiH

Written by Administrator. Posted in O nama

Osnovna misija EPuBiH:

je uticanje na javnost u BiH da se angažuje u stvaranju demokratskog  društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u BiH koji tome vode.

EPuBiH u svom djelovanju polazi od punog poštovanja ljudskih vrijednosti, sloboda i prava kao i od svih civilizacijskih vrijednosti na kojima je utemeljena Evropska Unija; teži ostvarivanju vladavine prava i uvažavanju različitosti.

U saradnji sa svima koji podržavaju ova opredeljenja, EPuBiH radi na stvaranju političkih i drugih uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju (EU). To podrazumeva obnavljanje i normalizaciju pokidanih veza sa evropskim zemljama, posebno sa bivšim jugoslovenskim republikama, ali i ozbiljne reforme na administrativnom i sektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

EPuBiH radi na stvaranju evropskog lobija i klime za priključenje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, prihvatanje standarda i demokratskih principa definiranih UN i EU Konvencijom o ljudskim i građanskim pravima, a sve to uz očuvanje identiteta, kulture, tradicije i religijskih prava i sloboda svih žitelja Bosne i Hercegovine.

Raširiti i uključiti u procese evropskih integracija šire mase našeg društva, posebno “manje i male sredine” kako bi se svima u BiH, a ne kao do sada samo velikim centrima, omogućio ravnopravan pristup i učešće u istim procesima od vitalnog interesa za svakog građanina.

Osnovni ciljevi i djelatnosti Pokreta u skladu sa Statutom su:

-       Stvaranje pozitivne klime i lobiranje za priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji,

-       Širenje ideje evropskih integracija među narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine, te priključenje BiH ujedinjenoj Evropi na principima jednakosti i federalnoj osnovi,

-       Razvijanje duha demokracije, mira, tolerancije i prijateljstva među narodima,  uz suradnju sa organizacijama iste ili slične programske orijentacije,

-       Unapređenje suradnje između Bosne i Hercegovine, zemalja Evropske unije i drugih zemalja, na kulturnim , ekonomskim, sportskim i drugim segmentima,

-       Zaštita interesa i kulture nacionalnih manjina i naroda u manjini,

-       Aktivnosti na poboljšanju uvjeta života građana Bosne i Hercegovine,

-       Organizovanje seminara, javnih tribina i konferencija,

-       Izdavanje knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,

-       Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama kao i drugim organima...


Podijelite ovu vijest: