by acls us

Pravilnik EP u BiH

Print

Pravilnik EP u BiH

Written by Administrator. Posted in Pravilnici

 

PRAVILNIK EVROPSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini-skraćeno EPuBIH može biti svaki pojedinac, pravni ili privredni subjekt, organizacija-institucija, sportsko-kulturno-građansko udruženje/ klub, sekcija ili drugi vid okupljanja žitelja Bosne i Hercegovine, pod uslovom da prihvata pluralističku multunacionalnu-demokratsku Bosnu i Hercegovinu, te podržavaju ciljeve EPuBIH i ideju priključenja naše zemlje Evropskoj Uniji i mirnom suživotu naroda Evrope bez obzira na materijalno stanje, porijeklo, boju kože, nacionalnost ili religioznu pripadnost.
 

Članstvo u EPuBIH mogu dobiti subjekti iz inostranstva ili njihovi predstavnici u Bosni i Hercegovini, pod istim uslovima koji važe za BiH pojedinačne ili kolektivne članove, uz pismeni zahtjev.
 

Ciljevi EPuBIH su:

  • širenje duha razumijevanja i suradnje meðu narodima Evrope i svijeta,
  • širenje ideje evropskih integracija među narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine,te priključenje BiH ujedinjenoj Evropi na principima jednakosti i federalnoj osnovi,
  • uspostava kulturno-ekonomsko-sportskih kontakata između naroda BiH, Evrope i svijeta,
  • poštivanje ljudskog dostojanstva i zaštita ljudskih prava (nacionalnih manjina posebno),
  • unaprjeđenje i razvijanje demokratije u BiH –Evropi- edukacija i razvoj kulture u BiH,
  • pokrenuti proces svijesti za očuvanjem prirode, pacifistička i anti–droga inicijativa.

 

Pripadati Evropskom pokretu znači podržavati evropsku kulturu i činiti napore na povezivanju naših kultura-te postupati primjereno demokratskom društvu poštivajući lična opredjeljenja i integritet svakog ponaosob, neovisno o kojem polju javnog ili privatnog života se radi.

EPuBIH je oblik nezavisna i slobodna djelovanja demokratskog okupljanja subjekata, koji svojim djelovanjem iskazuju volju za mirnim  svojevoljnim evropskim integracijama, kao i zajedničkom suživotu naroda i narodnosti  u modernoj, demokratskoj Bosni i Hercegovini, kao dijelu buduće Federalne Evrope sjedinjenih država.


EPuBIH djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine,a sjedište mu je u Zavidovićima, u ulici Zlatnih Ljiljana bb. EPuBIH teži priključenju internacionalnom Evropskom Pokretu, koje sjedište ima u Briselu. EPuBIH je ne-vladina inicijativa, čiji rad trebaju i mogu da podržavaju državne institucije. EPuBIH se zalaže za Evropu čije je bogatstvo u različitostima kultura, zalaže se protiv nacionalističkog i ostalih vrsta podvajanja.


EPuBIH nije profitabilan skup građana, nego se financira od dobrovoljnih priloga, pokroviteljstvom  i članarina, koje mogu biti individualne, kolektivne, počasne ili pridružene (bez prava odluke). O visini članarine odlučuju dogovorom EPuBIH i zainteresirana strana. Član se postaje pismenim zahtjevom i potpisom kojim se prihvaćaju pravila rada i ponašanja EPuBIH.


Aktivnosti i inicijative EPuBIH su javne i otvorene za javnost. EPuBIH može izdavati svoj bilten ili druge oblike informiranja, ako su za to ispunjene zakonske norme, osnivati podruznice, poslovne-privredne jedinice bez ostvarivanja profita sa ciljem financiranja programskih ciljeva organizacije
 

EPuBIH je samostalna organizacija – NVO – na državnom nivou, koja okuplja sve pro-evropske snage BiH, uključujuci stranke, partije, sportske kolektive, udruženja, religijske institucije, privatna lica…..stvarajući jedinstveni lobi u cilju podrške euro-atlantskim integracijama nase zemlje.


Priključenje je dobrovoljno-jednako tako izlazak iz EPuBIH je svojevoljan uz pismeno obrazloženje. 

Podijelite ovu vijest: