by acls us

Izjava osnivača EP

Print

Izjava osnivača EP

Written by Administrator. Posted in Pravilnici

 

IZJAVA OSNIVAČA EVROPSKOG POKRETA

 

Donosimo DEKLARACIJU Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, čime prihvatamo odgovornost i obaveze proistekle osnivanjem ne-vladine organizacije «Evropski pokret u Bosni i Hercegovini».

Suglasni smo da sekcija «Evropski pokret Bosne i Hercegovine» iz Odjela za Evropske inicijative Evropskog kulturnog centra preraste u samostalnu organizaciju «Evropski pokret u Bosni i Hercegovini»na državnom nivou.

Ponašat ćemo se i raditi shodno duhu Deklaracije, Pravilnika/Kodeksa/ i Statuta Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Ostajemo otvoreni za nove ideje i prijedloge - podržavat ćemo priključenje ostalih pro-evropskih subjekata Bosne i Hercegovine, uz njihovu punu ravnopravnost u radu i odlučivanju bitnim po aktivnosti Evropskog pokreta.

Isključujemo bilo kakvo političko opredjeljenje ili lobiranje Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini u pravcu lokalnih političkih subjekata i njihovih programa, te shodno tome nećemo dozvoliti miješanje i nametanje opcija i utjecaja stranaka/partija u radu i aktivnostima EPuBIH

Ostajemo otvoreni sa suradnju putem kolektivnog èčanstva (bez miješanja u naš program rada) sa svim vladinim, političkim, religioznim i drugim društvenim subjektima i institucijama, a sve i samo u  cilju stvaranja evropske klime u BiH, koja je moguća samo punim angažmanom cjelokupnog društva i njegovih ma kako to kompleksno bilo, različitih aspekata i polja djelovanja.

Naši članovi mogu biti politički, religiozno ili na drugi naèčn aktivni u drugim organizacijama, bez nametanja svojih ideja i ciljeva iz tog angažmana, sve dok se to ne dovodi u koliziju sa našim programom i pravilnikom.

Zalažemo se za jednu demokratsku, pravno reguliranu, sekularnu državu Bosnu i Hercegovinu gdje će se poštivati ljudska prava u okviru Evropske Unije, gdje će i «mali ljudi» iz malih centra i provincija, male organizacije i inicijative biti obuhvaćene i uključene u proces evropskih tokova i promjena.

Svojim pristupom Evropskom pokretu stavljamo jasan znak da smo ZA BIH u okviru EU

OSNIVAČI EVROPSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI – 27.03.2007.

Podijelite ovu vijest: