by acls us

Partneri i prijatelji Evropskog pokreta u BiH

Print

Partneri i prijatelji Evropskog pokreta u BiH

. Posted in ROOT

 

ORGANIZACIJE SUOSNIVAČI EVROPSKOG POKRETA:

 

- Evropski kulturni centar


- Bridge of Friendship Germany


- Gariwo

 

INTERNACIONALNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE:

 

- Ured Visokog predstavnika/Specijalnog predstavnika EU u BiH


- Delegacija Evropske Unije u BiH


- OSCE - Misija u BiH


 

AMBASADE-DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA ZEMALJA:

 

- Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH


- Ambasada Republike Austrije u BiH


- Ambasada Slovačke Republike u BiH


- Ambasada Češke Republike u BiH


- Ambasada Republike Francuske u BiH


- Ambasada Republike Slovenije u BiH


- Ambasada Republike Mađarske u BiH


- Ambasada Republike Poljske u BiH


- Ambasada Kraljevine Norveške u BiH


- Ambasada Kraljevine Švedske u BiH


- Ambasada Velike Britanije u BiH


- Ambasada Kraljevine Holandije u BiH


- Ambasada Švajcarske u BiH


- Ambasada Ruske Federacije u BiH

 

- Japanska ambasada u BiH


- Ambasada Republike Bugarske u BiH

 

- Ambasada Republike Srbije u BiH

 

- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u BiH

 

- Ambasada Republike Crne Gore u BiH

 


DOMAĆE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE:

 

- Predsjedništvo BiH


- Vijeće Ministara BiH


- Parlamentarna Skupština BiH


- Direkcija za Evropske integracije BiH


- Vlada Federacije BiH


- Vlada Republike Srpske


- Zeničko-dobojski kanton


- Bosansko-podrinjski kanton


- Lokalne zajednice u BiH

 


OSTALI PRIJATELJI I PARTNERI:

 

- Zemlje Višegradske grupe


- Grad Frankfurt na Majni (SR Njemačka)


- European Movement Internacional Brussel


- Evropski pokret Crna Gora


- Evropski pokret Hrvatska


- Evropski pokret Srbija


- Evropski institut Sofija (Bugarska)Podijelite ovu vijest: