by acls us

Skupština EPuBiH

Print

Skupština EPuBiH

. Posted in ROOT


Članovi Skupštine Evropskog pokreta u BiH 2010 - 2012 – Izborna Skupština održana 07.12.2010.godine

Skupština broji 34 člana iz 19 gradova ( i to iz FBIH – 9 RS – 8 Ostalo – 2) – vidi dole sastav Skupštine


Skupštinu Evropskog pokreta po zanimanju – profesiji čine :

3 aktualna ambasadora- diplomata BiH ( OSCE , Švicarska, Iran )

1 profesor –dr.- rektor univerziteta (Banja Luka)

2 magistra

4 direktora javnih i privatnih kompanija-poduzeća

2 direktora lokalnih razvojnih agencija

2 savjetnika načelnika općina

2 novinara

1 socijalni radnik

8 izvršnih direktora nevladinih organizacija

3 PR menadžera kompanija ili političkih stranaka

2 studenta

1 profesionalni vozač

1 profesionalni fotograf

1 ostala zanimanja

 

Naredna- Izvještajna- Skupština bit će održana u martu/aprilu 2012.godine

Sastav članova Skupštine na narednoj stranici:

 

Predrag Praštalo -   Zavidovići – predsjednik organizacije, predsjednik Evropskog kulturnog centra

Dino Čolić           -   Gračanica - savjetnik načelnika Gračanica za internacionalne odnose

Jakob Finci             - Sarajevo – ambasador BiH u Švicarskoj

Igor Davidović       - Banja Luka – ambasador BiH pri OSCE u Beču/Austrija

Ostoja Avlijaš       - Pale – direktor OS Istočno Sarajevo

Snežana Šešlija     - Doboj

Vedran Peršić       - Sarajevo – PR ASA GRUPA

Dipl.pravnik Đorđe Radanović –Šekovići – direktor komunalnog poduzeća

Munira Džabija       - Sarajevo – direktorica humanitarne organizacije

Mujo Parić           - Zavidovići – direktor kluba invalidske odbojke

Prof.dr. Milorad Živanović – Banja Luka – rektor Univerziteta u Banja Luci

Vesna Gavrlović     - Gradiška – direktorica razvojne agencije Gradiška

mr.Stipo Žigonjić       - Vitez – penzioner

Mr.Emir Hadžikadunić - Sarajevo – ambasador BiH u Iranu

Kemal Hrnjić           - Bihać – direktor Mljekare MEGGLE BiH

Haris Plakalo         - Sarajevo – PR KO SDA Sarajevo

Salim Starčević       - Zavidovići - Predsjednik Skupštine - Energopetrol

Stefan Milić           - Milići – student pravnog fakulteta u Banja Luci

Radović Nenad       - Višegrad – privatni poduzetnik

Igor Šimšić           - Zavidovići

Dobrilo Miljković     - Zavidovići 

Mira Šlipogor        - Zavidovići

Darmin Hadžić       - Bihać – novinar

Branka Janko         - Žepče – novinar, direktorica razvojne agencije Žepče

Shahrzad Vakilzadeh – Hildesheim/Sarajevo – direktorica humanitarne organizacije iz Njemačke

Amra Turković       - Zenica- student fakulteta u Zenici

Imamović Sabrija   - Subotica / Zavidovići – zastupnik Grawe osiguranja

Redžo Seferović     - Zavidovići – direktor romske NVO

Zoran Milošević       - Bijeljina – direktor RADIO BOBAR

Kazafer Aličić          - Zavidovići - fotograf

Edina Latif             - Sarajevo – PR SBBBiH

Vlastimir Vidić       - Prnjavor , savjetnik načelnika opštine

Zoran Žuža           - Pale – novinar

Podijelite ovu vijest: