by acls us

Vijesti

Print

Zloupotreba naziva „Evropski pokret u BiH“ u političke svrhe MORA prestati

Written by admin. Posted in Zadnje

 

Nedavno je u medijima objavljena informacija da bi uskoro trebalo da se formira novi politički subjekt koji će u svom punom nazivu imati „Pokret za Evropu“

, što je „isti ili suštinski isti naziv“ Evropskog pokreta u BiH, koji jedini,a kao partner i predstavnik „European Movement International – Evropski pokret Internacional“ iz Brisela, ima zakonsko pravo da koristi ovaj naziv u Bosni i Hercegovini.            

Pošto je u bh javnosti,ali i dijela našeg članstva,te određenog broja donatora, partnera,prijatelja i simpatizera došlo do pometnje i zbunjenosti radi korištenja „istog ili suštinski istog imena/naziva“ Evropskog pokreta u BiH („Pokret za Evropu“) osjećamo potrebu da se ogradimo od bilo kojeg povezivanja ili poigravanja sa igrom redoslijeda riječi/slova sa gore navedenim političkim inicijativama.   Upozoravamo i opominjemo odgovorne da ovo nije prvi put da se na nekorektan način unosi nemir i zabuna u javnosti, tako što se u cijelosti ili djelomično koristi i zloupotrebljava naš službeni i zakonski odobreni naziva- „Evropski pokret u BiH“ za lične ili političke ciljeve,pojedinaca ili grupa.               

Podsjećamo inicijatore novog ili novih političkih subjektiviteta,ali i resursna ministarstva i ministre, u čijem polju djelovanja je registracija političkih subjekata, kao i predstavnike Evropske unije i međunarodnih institucija da je po svim pravilima civiliziranog kodeksa ponašanja EU i BiH - obmana i kršenje zakona koristiti tuđe ime u cijelosti,djelomično ili suštinski isto, u bilo kojem dijelu naziva nevladine organizacije ili političkog subjekta ukoliko to može dovesti do zbunjivanja treće strane,pojedinca, kolektiva,grupe ili mase.                                                                                            

Podsjećamo inicijatore novog ili novih političkih subjektiviteta, kao i predstavnike državnog, entitetskog i posebno kantonalnih ministarstva (koja su registrirala i odobrila bespravnu i protuzakonitu djelatnost ) da je odavno bilo neophodno da se barem „zakonski opomenu i educiraju“ tkz.“nevladine i apolitične organizacije“ iz Tuzle i Tešnja/Jelah,koje godinama nekažnjeno,nesankcionirano i bespravno koriste puni naziv naše organizacije.

Pozdravljamo i podržavamo svaki društveni i posebno politički program,koji tematizira i postavlja proces EU integracija na vrh svih prioriteta svog djelovanja,pošto se radi o vitalnom i najznačajnijem interesu države,ali istovremeno upravo radi enormno važnog i vitalnog značaja procesa EU integracija,smatramo da sama nevladina organizacija i njen naziv „Evropski pokret u BiH“, kao i sam po sebi proces EU integracija ne treba, nije, ne smije i ne može biti predmet jeftine političke demagogije i politikantstva putem krađe i zloupotrebe punog, djelomičnog ili suštinski istog naziva,a što u ovom slučaju inicijatori navedene političke inicijative, „slučajno“ ili zlonamjerno upravo čine.

Evropski pokret u BiH nije inicijator, niti osnivač,pokrovitelj ili sponzor,a posebno ne servis niti jednoj političkoj stranci/partiji u BiH,uključujući i najnovije inicijative sa prefiksom „nezavisni“, „Pokret za Evropu“ i sl.,te se stoga odlučno distanciramo od svakog vida politiziranja našeg rada ili dovođenja u kontekst sa nekim od „nevladinih organizacija“ ili političkih subjekata sa istim ,odnosno suštinski istim nazivom.  Evropski pokret u BiH od svog osnivanja 2005.godine čini maksimalne napore da sačuva svoju političku i društvenu objektivnost i neutralnost,tako da je naš slogan svih ovih godina bio i ostao : „Svačiji,a ničiji“ 

SVAKO dobronamjeran može biti partner Evropskog pokreta u procesu EU integracija, ali                          

NITKO (niti jedna politička partija/stranka) ne može da nas počini svojim interesima“

 

PRESS SLUŽBA www.danevropebih.com

 

 

Podijelite ovu vijest: