by acls us

O nama

Print

Misija i ciljevi djelovanja EPuBiH

Written by Administrator. Posted in O nama

Osnovna misija EPuBiH:

je uticanje na javnost u BiH da se angažuje u stvaranju demokratskog  društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u BiH koji tome vode.

EPuBiH u svom djelovanju polazi od punog poštovanja ljudskih vrijednosti, sloboda i prava kao i od svih civilizacijskih vrijednosti na kojima je utemeljena Evropska Unija; teži ostvarivanju vladavine prava i uvažavanju različitosti.

U saradnji sa svima koji podržavaju ova opredeljenja, EPuBiH radi na stvaranju političkih i drugih uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju (EU). To podrazumeva obnavljanje i normalizaciju pokidanih veza sa evropskim zemljama, posebno sa bivšim jugoslovenskim republikama, ali i ozbiljne reforme na administrativnom i sektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

EPuBiH radi na stvaranju evropskog lobija i klime za priključenje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, prihvatanje standarda i demokratskih principa definiranih UN i EU Konvencijom o ljudskim i građanskim pravima, a sve to uz očuvanje identiteta, kulture, tradicije i religijskih prava i sloboda svih žitelja Bosne i Hercegovine.

Raširiti i uključiti u procese evropskih integracija šire mase našeg društva, posebno “manje i male sredine” kako bi se svima u BiH, a ne kao do sada samo velikim centrima, omogućio ravnopravan pristup i učešće u istim procesima od vitalnog interesa za svakog građanina.

Osnovni ciljevi i djelatnosti Pokreta u skladu sa Statutom su:

-       Stvaranje pozitivne klime i lobiranje za priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji,

-       Širenje ideje evropskih integracija među narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine, te priključenje BiH ujedinjenoj Evropi na principima jednakosti i federalnoj osnovi,

-       Razvijanje duha demokracije, mira, tolerancije i prijateljstva među narodima,  uz suradnju sa organizacijama iste ili slične programske orijentacije,

-       Unapređenje suradnje između Bosne i Hercegovine, zemalja Evropske unije i drugih zemalja, na kulturnim , ekonomskim, sportskim i drugim segmentima,

-       Zaštita interesa i kulture nacionalnih manjina i naroda u manjini,

-       Aktivnosti na poboljšanju uvjeta života građana Bosne i Hercegovine,

-       Organizovanje seminara, javnih tribina i konferencija,

-       Izdavanje knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,

-       Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama kao i drugim organima...


Print

O nama

Written by Administrator. Posted in O nama

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini (EPuBIH) je nastao udruživanjem nevladinih organizacija i pojedinaca iz više gradova Bosne i Hercegovine.

Prvobitna ideja osnivanja današnjeg EPuBIH začeta je 27.januara 2005.godine, kada je nastala i sa radom otpočela sekcija “Evropski pokret“ za djelatnost iz oblasti evropskih integracije pri Evropskom kulturnom centru(EKC).

Konačno, 27.marta 2006.godine,na Osnivačkoj skupštini nove organizacije, sekcija prerasta u  samostalnu nevladinu organizaciju- „Evropski pokret u Bosni i Hercegovini“, koja je registrirana u Ministrastvu pravde BiH na državnom nivou- 10.maja 2006. pod brojem RU-433/06 i koja djeluje globalno na području cijele Bosne i Hercegovine.

Osnivačkoj Skupštini u Zavidovićima prisustvovali su predstavnici 12 nevladinih organizacija i pojedinaca iz 8 gradova ( Gračanica, Šekovići, Bijeljina, Tuzla, Zenica, Žepče, Vitez i Zavidovići) Bosne i Hercegovine, dok su osnivanje podržale počasne predsjednice i ambasadorke dobre volje EPuBIH- Svetlana Broz i Shahrzad Vakilzadeh.

Danas EPuBIH ima preko 60 kolektivnih i 100 individualnih članova iz preko 30 gradova Bosne i Hercegovine i Evrope. Surađujemo na partnerskoj osnovi sa više gradova Bosne i Hercegovine, dok posebno dobar i prijateljski odnos imamo sa Frankfurtom na Majni- Njemačka.

EPuBIH je osnovan po uzoru na Evropski pokret Njemačke,gdje su sve političke partije , članice Parlamenta- Bundestag, pridružene članice Pokreta, čime se više nego jasno simbolizira volja i odlučnost njemačkog društva da ustraje na evropskom putu.

Stoga, pozivamo sve političke subjekte, kao i vladine institucije, na partnersku suradnju sa Pokretom, odnosno da nas ne gledaju kao konkurenciju ili subjekt koji bi morao raditi u njihovu interesu, nego da se svi zajedno uzdignemo iznad ličnih, religijskih, političkih ili drugih oblika interesa kako bismo udruženim snagama nadoknadili nepovratno izgubljeno vrijeme u procesu priključenja u evro-atlantske procese i generacijama koje poslije nas dolaze,osigurali i omogućili bolju i sretniju budućnost.